Medisch Laboratorium

Schoolbezoek bij het Hemlab

In het Medisch Laboratorium doen de leerlingen praktische kennis op van de werking van onze organen en doen ze  medisch en chemisch onderzoek.

Voor wie
primair onderwijs groep 7,8
voortgezet onderwijs: klas 1

Prijs 90 minuten
Groep t/m 22 leerlingen € 231,-
Groep 23 t/m 32 leerlingen € 10,50 per leerling

Prijs 120 minuten
Groep t/m 16 leerlingen € 231,-
Groep 17 t/m 32 leerlingen € 12,50 per leerling

20% korting voor de 2e workshop op dezelfde dag.
Alle prijzen inclusief 9% btw

Locatie
Hemlab, Barndegat 8, 1505 HN Zaandam
   
Het Hemlab is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer, auto en fiets.

Plannen en boeken
In onze kalender kunt u nakijken op welke een datum er plek is voor een bezoek aan het Hemlab of u doet het in overleg met ons.
Boeken via info@hemlab.nl
Of neem contact op via
06-52484935 met Marie-Claire Vugts  of
06-17165114 met Geert de Boer

Kerndoelen
Nederlands > Schriftelijk onderwijs: 4, 9
Rekenen/Wiskunde > Getallen en bewerkingen: 33
Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek: 41, 42

Werkvorm
Het Medisch Laboratorium is een circuit met ongeveer 7 experimenten die de leerlingen in tweetallen uitvoeren. Samen hebben ze meer kennis en vaardigheden in huis. Ook zijn ze samen verantwoordelijk voor veiligheid en netheid. Samen gaan ze zoek naar antwoorden, kunnen ze de resultaten bespreken  en een conclusie trekken.

Een aantal experimenten doen de leerlingen samen, andere experimenten kunnen ze gelijktijdig apart uitvoeren.  Bij een oneven aantal leerlingen werkt één leerling alleen.

Veiligheid

De leerlingen en begeleiders dragen witte jassen, bij enkele experimenten is het verplicht om een veiligheidsbril en/of handschoenen te dragen. Voorafgaand aan het Lab krijgen de leerlingen mondelingen instructies hoe ze veilig moeten werken.
Speciaal voor dit lab krijgen ze een instructies hoe ze veilig met een kokend water en chemicaliën kunnen werken.

Technieken en vaardigheden

  • Zelfstandig werken vanaf een werkblad
  • Meten, afmeten en wegen.
  • Werken met vuur
  • Werken met tabellen
  • Kwalitatief chemische analyse

EXPERIMENTEN
Maak je eigen urine
Onze nieren werken dag en nacht om het bloed schoon te houden. Afvalstoffen en overtollige stoffen in het bloed worden samen met water door de nieren uit het bloed gefilterd. Zo ontstaat een gele vloeistof: urine.  Om te ontdekken welke stoffen er in urine zitten maken de leerlingen (nep)urine met water, zout, ureum en gele en rode kleurstof. Er wordt uitgelegd welke stoffen dat zijn en waarom al deze stoffen in je urine voorkomen.


Urineonderzoek
Als je ziek bent, dan kan de huisarts vragen om urine te brengen voor een onderzoek. Wat kan je met een urine-onderzoek ontdekken. De leerlingen gaan op zoek naar glucose (suiker) en eiwit in urine. Het onderzoek doen ze met het Benedicts reagens in reageerbuisjes en met speciale teststrookjes. Wanneer is een uitslag positief of negatief? Aan de hand van de uitslag kunnen ze diagnose stellen of een vervolg onderzoek adviseren. Er wordt gewerkt met kunstmatige urine.

DNA
DNA-onderzoek is onderzoek van ons erfelijk materiaal, het DNA. Het wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose of onderzoek naar de erfelijke aanleg voor een bepaalde ziekte die in je familie voorkomt.
DNA is de code hoe je eruit ziet, de kleur van je ogen, soort en kleur haar, hoe je oren eruit zien en hoe lang je wordt, van alles dus. Het zit in elke cel van je lichaam. De helft van DNA krijg je bij je geboorte al mee van je moeder en de andere helft van je vader. Voordat de test begint moet het DNA eerst uit je bloed of wangslijmcellen geïsoleerd (gezuiverd) worden. In het medisch laboratorium oefenen we het eerst op een aardbei.

Chromatografie
Chromatografie is een scheidingstechniek waarmee mengsels van verschillende stoffen gescheiden kunnen worden in hun aparte componenten. Chromatografie wordt onder meer gebruikt bij verwantschapsonderzoek met DNA, bij bloedonderzoek en diverse andere onderzoeken.
De eenvoudigste vorm van chromatografie is de papierchromatografie. De leerlingen onderzoeken een monster om te ontdekken wat er precies in zit.

Speekselonderzoek
We eten en drinken ons hele leven door, want we hebben energie nodig om te bewegen, te denken en ons warm te houden. Als we ons mond eenmaal hebben leeggegeten, vraagt niemand zich meer af wat er mee is gebeurd. Terwijl de spijsvertering al in onze mond is begonnen. Door speeksel wordt het eerste zetmeel al omgezet naar suiker. Speeksel is een mengsel van onder meer water, natriumwaterstofcarbonaat (baking soda), slijm en het enzym amylase. Amylase breekt zetmeel af af tot glucose (druivensuiker). Met wat aardappelzetmeel en jodium gaan ze  de werking van hun eigen speeksel testen.

Longonderzoek
Per uur ademen we wel 1000 keer in en uit. Bij inademing worden de longblaasjes in de longen met lucht gevuld. In de longblaasjes wordt  koolstofdioxide uit ons bloed omgewisseld voor zuurstof. Ons bloed brengt de zuurstof naar onze cellen zodat suikers en vetten ‘verbrand’ kunnen worden. Zo maken we energie vrij om te kunnen bewegen, denken en om ons warm te houden. De leerlingen testen de lucht die ze in een uitademen op zuurstof, kooldioxide en water.