Donatie: Talent Ontwikkeling Wetenschap in de Zaanstreek en Omgeving

In 2019 is het Hemlab door ruim 4500 kinderen uit de Zaanstreek en omgeving bezocht. We merken dat de toegangsprijs van onze activiteiten een financiële drempel vormt voor sommige ouders. Wij willen dat het voor alle kinderen mogelijk moet zijn om het Hemlab te kunnen bezoeken. Daarom hebben we nu de speciaal de TOWIZO-pot: Talent Ontwikkeling Wetenschap In de Zaanstreek en Omgeving.
In de TOWIZO-pot sparen we alle donaties, sponsorgelden en geschonken ticketgelden. Voor elke € 250,- in de pot organiseren we een Openlab waar alle kinderen kunnen komen voor €1,-.

U kunt een donatie doen tijdens een bezoek aan ons laboratorium.

Of nu online:

E-mailadres*

Bericht

Bedrag €* 

Of u kunt een donatie over maken op:
IBAN: NL57INGB0004978877
Ten name van: HEMLAB
Onder vermelding van: DONATIE TOWIZO