Frisdrankenonderzoek

Schoolbezoek bij het Hemlab

Frisdranken zijn lekker koud, zoet en bevatten veel suiker. Welke frisdrank zou de meeste en de minste suiker bevatten? In het frisdrankenonderzoek gaan leerlingen een kwantitatieve onderzoek naar de hoeveelheid suiker in (fris)dranken uitvoeren. Het onderzoek start met een enquete in de groep, daarna kiezen de leerlingen 4 frisdranken om te onderzoeken, eerst oefenen ze de test, stellen een hypothese op en voeren het onderzoek uit. Tenslotte trekken de leerlingen de conclusie. De conclusie controleren de leerlingen zelf met een eindtest. Alle resultaten worden bij elkaar gevoegd om zo de 10 frisdranken te kunnen sorteren op een gezonde keuze.

Plannen en boeken
In onze kalender kunt u nakijken op welke een datum er plek is voor een bezoek aan het Hemlab of u doet het in overleg met ons.
Boeken via info@hemlab.nl
Of neem contact op via
06-52484935 met Marie-Claire Vugts  of
06-17165114 met Geert de Boer

Kerndoelen
Nederlands > Schriftelijk onderwijs: 4, 9
Rekenen/Wiskunde > Wiskundig inzicht en handelen: 24, 25
Rekenen/Wiskunde > Getallen en bewerkingen: 33
Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving: 34
Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek: 41, 42, 45
Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte: 49, 50

Werkvorm
Het onderzoek wordt door de leerlingen in tweetallen uitvoeren. Bij een oneven aantal leerlingen werkt één leerling alleen.

Voor wie
primair onderwijs groep 5, 6, 7, 8
voortgezet onderwijs klas 1

Prijs 90 minuten
Workshop: Frisdrankenonderzoek
Groep t/m 22 leerlingen € 231,-
Groep 23-32 leerlingen € 10,50 per leerling.

Prijs 120 minuten
Workshop: Frisdrankenonderzoek +zelf frisdrank maken
Groep t/m 16 leerlingen € 231,-
Groep 17-32 leerlingen € 12,50 per leerling.

20% korting voor 2e workshop op dezelfde dag.
Alle prijzen inclusief 9% btw

Locatie
Hemlab, Barndegat 8, 1505 HN Zaandam
   
Het Hemlab is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer, auto en fiets.

Veiligheid

Alle leerlingen en begeleiders dragen witte jassen. Voorafgaand aan het Lab krijgen de leerlingen instructies hoe ze veilig moeten werken.

Technieken en vaardigheden

  • Zelfstandig werken vanaf een werkblad
  • Meten en afmeten
  • Sorteren
  • Opstellen hypothese en conclusie

HET ONDERZOEK
In ons laboratorium hebben we verschillende soorten frisdrank. Het is aan de leerlingen om uit te zoeken wat de volgende is van de frisdranken met de meeste suiker tot die met de minste of geen suiker. 

Onderzoeksvraag en enquête
Het onderzoek start met een plenair vooronderzoek. Alle leerlingen bedenken van te voren in welke frisdrank de meeste suiker zou kunnen zitten. De meningen zullen waarschijnlijk verdeeld zijn. Een reden om de leerlingen het zelf uit te laten zoeken.

Voorbereiding
Het onderzoek start met het voorbereiden en het oefenen van een test. De test is gebaseerd op de dichtheid van de verschillende frisdranken. Hoe meer suiker een bepaalde frisdrank bevat hoe hoger de dichtheid van de frisdrank is.

Om de test te oefenen maken de leerlingen eerst 2 referentievloeistoffen:  de één met weinig suiker en de ander met veel suiker.

 In een reageerbuis gaan de leerlingen laagjes maken met de referentievloeistoffen. Afhankelijk of de vloeistoffen laagjes vormen of gaan mengen kunnen ze concluderen welke van de vloeistoffen het meeste  suiker bevat.

Vastlegging
De leerlingen houden tijdens het onderzoek een labverslag bij.

Hypothese
Als de leerlingen de test goed hebben geoefend, start het werkelijk onderzoek. Alle onderzoeksteams  kiezen uit de frisdranken een aantal frisdranken en stellen een hypothese op over de suikergehalte van die frisdranken.

Uitvoering onderzoek
Daarna gaat elk onderzoeksteam  de frisdranken met elkaar vergelijken. Door nauwkeurig werken en logisch denken kan uit de resultaten de juiste volgorde worden vastgesteld.

Conclusie
Heeft een onderzoeksteam voldoende vergelijkingen gemaakt, dan stellen ze de conclusie op: Dit is de volgorde.

Controle
De conclusie kunnen de leerlingen zelf controleren door de 4 de frisdranken te stappelen in één buis.