Corona-protocol en cursus reserveren

Inschrijven Cursus

Voorkom verspreiding van het coronavirus

 • Was vaak je handen. Schud geen handen.
 • Hoesten/niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar.
 • Kinderen en volwassenen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.

Bij ziekte

 • Blijf thuis bij een loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwd of 38 graden koorts of hoger. 
 • Heeft één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten thuis.

Kinderen brengen

 • Maak lange haren vast.
 • Kom op tijd, maar niet eerder dan 10 minuten voor aanvang.
 • Kinderen en ouders zonder ticket hebben geen toegang tot het Hemlab.
 • Wacht buiten bij de ingang.
 • De cursisten mogen zelf naar boven komen (volg de groene lijn).
 • Bij binnenkomst in het Hemlab wast iedereen zijn/haar handen met water en zeep.

Kinderen halen

 • Na afloop ruimt elk kind zijn eigen tafel op en maakt deze schoon.
 • Daarna wast iedereen zijn handen met water en zeep
 • Kom op tijd om je kind te halen.
 • Wacht buiten bij de uitgang.
 • De kinderen komen één voor één voor naar buiten.
Inschrijven Cursus