Corona-protocol en cursus reserveren

Inschrijven Cursus

Voorkom verspreiding van het coronavirus

 • Een ieder wast vaak zijn/haar handen.
 • Hoesten/niesen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Het Hemlab desinfecteert regelmatig tafels, toiletten, deurhandels, trapleuningen en kranen.

Geef elkaar de ruimte in het Hemlab

 • Kinderen t/m 16 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar.
 • Kinderen en volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden tot volwassenen. Onze ruimte is daar op aangepast.

Word je kind/jezelf ziek?

 • Een bezoeker blijft thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Als er geen klachten meer zijn dan mag die gene weer naar buiten.
 • Heeft één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten thuis.

Kinderen brengen

 • Maak lange haren vast.
 • Kinderen gaan bij voorkeur vooraf thuis naar het toilet.
 • Kom op tijd, maar niet eerder dan 10 minuten voor aanvang.
 • Kinderen en ouders zonder ticket hebben geen toegang tot het Hemlab.
 • Wacht op een wachtstip buiten bij de ingang.
 • kinderen met een ticket worden één voor één naar binnen geroepen.
 • Bij binnenkomst in het Hemlab wast iedereen zijn/haar handen met water en zeep en gaat zitten tafel. Wacht op de gezamenlijk uitleg.

Kinderen halen

 • Na afloop ruimt elke kind zijn eigen tafel op en maakt deze schoon.
 • Daarna wast iedereen de handen met water en zeep
 • Kom op tijd om je kind te halen.
 • Ouders hebben geen toegang tot het Hemlab.
 • Wacht op de wachtstip buiten bij de uitgang (onder de vlag).
 • De kinderen komen één voor één voor naar buiten.
Inschrijven Cursus