Corona-protocol schoolbezoek

Voorkom verspreiding van het coronavirus

 • Laat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Het Hemlab desinfecteert  regelmatig tafels, toiletten, deurhandels, trapleuningen en kranen.

Zijn er leerlingen of begeleiders ziek?

 • Leerlingen/begeleiders met verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 oC moeten thuis blijven.
 • Heeft één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid? Dan moet de leerling/begeleider ook thuis blijven.

Met de leerlingen naar het Hemlab

 • Aantal leerlingen: maximaal 16 tot 25 (afhankelijk van de workshop).
 • Vraag vooraf om lange haren  vast te maken.
 • De docent stuurt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de workshop de namenlijst met tafelindeling (zie voorbeeld) naar info@hemlab.nl
 • Laat de leerlingen voor vertrek naar Hemlab naar het toilet gaan.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot begeleiders van het Hemlab en van school.
 • Maximaal 2 begeleiders van school hebben het toegang tot het Hemlab.
 • Leerlingen en begeleiders wachten buiten bij de ingang (onder de vlag).
 • De leerlingen gaan op afroep van naam en tafelnummer naar binnen en volgen de groene lijn naar het laboratorium.
 • Bij binnenkomst in het laboratorium leggen de leerlingen hun jas in één van kapstokvakken.
 • De leerlingen wassen bij de keukenblokken hun handen met water en zeep
 • De leerlingen gaat zitten aan hun tafel en wachten totdat iedereen binnen is.
 • De leerlingen dragen geen laboratoriumjas.

Vertrek leerlingen

 • Aan het eind van de workshop ruimen de leerlingen hun werkplek op en wassen de tafel met water en zeep .
 • Leerlingen wassen daarna hun handen met water en zeep.
 • Daarna doen de leerlingen hun jas aan, volgen de groene streep en wachten buiten op de andere leerlingen en de docent.